Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2017

chansontriste
11:06
0395 e17e
Reposted fromkatsiu katsiu viaawersja awersja
chansontriste
11:06
1360 b49b 500
Reposted fromschiza schiza viaheartbreak heartbreak
chansontriste
11:05
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaheartbreak heartbreak
chansontriste
11:04
Oczy przeważnie otwierają się dopiero wtedy, kiedy do niektórych rozdziałów naszego życia zamykają się drzwi.
— Autor nieznany
Reposted fromviolet-hill violet-hill viaheartbreak heartbreak
chansontriste
11:04
Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless viawschod wschod
chansontriste
11:03
W tamtych czasach nie było jeszcze Internetu, e-maili, Skype'a czy różnych ICQ.
W tamtych czasach listy miłosne wysyłane z Francji do Kalifornii szły dziesięć dni.
W tamtych czasach, kiedy napisałeś "Kocham Cię!", musiałeś czekać na odpowiedź trzy tygodnie.
A czekanie przez trzy tygodnie na "Kocham Cię" naprawdę jest nieludzkie, kiedy się ma dwadzieścia lat.
— Guillaume Musso, "Kim byłbym bez ciebie?"
Reposted fromjaskier jaskier viakikkeer kikkeer
chansontriste
11:01
chansontriste
10:56
Gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj
chansontriste
10:53
6357 36be
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaheartbreak heartbreak

June 24 2015

20:28
3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit viakikkeer kikkeer
chansontriste
20:27
chansontriste
20:23
Przerażająca sprawa w byciu z kimś to to, że albo weźmiecie ślub, albo się rozstaniecie.
— o Boże
chansontriste
20:23
chansontriste
20:22
Nie czyń priorytetu z kogoś, kto ma Cię tylko za opcję.
— ...
Reposted fromkatalama katalama viaczarnylistopad czarnylistopad
chansontriste
20:22
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
chansontriste
20:22
2668 ed9e 500
Reposted fromfelicka felicka viaczarnylistopad czarnylistopad
chansontriste
20:21
Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil-paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromborn2die born2die viaczarnylistopad czarnylistopad
chansontriste
20:21
szklane domy tłuką się o twarde serca
— Quebonafide - Ciernie
chansontriste
20:21
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
chansontriste
20:20
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl